Kontakt

W sprawach Spółki prosimy o kontakt:

e-mail: kontakt@multipomoc.pl

Multipomoc Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa, POLAND

NIP:525 269 13 83
Numer KRS: 0000655476
REGON 366185705
Płatnik VAT: TAK
VAT-EU: PL5252691383

Nr. konta: 56 1140 2004 0000 3802 7763 1199

IBAN: PL 56 1140 2004 0000 3802 7763 1199  BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Multipomoc Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655476;  NIP: 525-269-13-83 REGON: 366185705 ;Kapitał zakładowy: 5 000 PLN w całości wpłacony.